Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Bonów

Opis

 

Przed II Wojną Światową do 1937 r. istniała tu niewielka wieś o nazwie Bonów. Wieś liczyła 63 domostwa, w których zamieszkiwało około 330 osób. Mimo przepięknego położenia mieszkańcom Bonowa żyło się bardzo biednie. Ziemia tu była bowiem nieurodzajna, piaszczysta, grunty rolne klasy IV-V.L udzie dorabiali sobie sprzedając grzyby, jagody i chrust.

 

W latach 1935-36 tereny należące do wsi Bonów wraz z budynkami mieszkalnymi i inwentarskimi zostały oszacowane i wykupione przez Ministerstwo Spraw Wojskowych z przeznaczeniem na poligon dla Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1936 roku mieszkańcy 39 gospodarstw osiedlili się w rejonie Siostrzytowa w powiecie lubelskim, nadając nowej osadzie nazwę - Bonów, obecnie Kolonia Bonów. Rok późnej mieszkańcy pozostałych domostw przesiedlili się w okolice Bychawy, w powiecie lubelskim obecnie miejscowość nazywa się Kolonia Bychawka III.

 

W latach 1959-60 Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z poligonu i przekazało tereny Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa. Część terenu dawnego Bonowa, łąki i pastwiska, przekazano w użytkowanie rolnikom ościennych wiosek, a pozostałe tereny zalesiono.

 

W celu upamiętnienia dawnej wsi Bonów, w 60-tą rocznicę przesiedlenia mieszkańców, zbudowano kapliczkę. Tradycją stało się, iż latem odprawiane są tu nabożeństwa przy kapliczce, w których uczestniczą mieszkańcy dawnego Bonowa wraz dziećmi, wnukami i prawnukami oraz okoliczni mieszkańcy. Postawiono tu także wiatę z miejscem do biwakowania. Na okolicznych drzewach przymocowane są tabliczki pokazujące gdzie znajdowały się zabudowania. Wśród zalesionych terenów możemy znaleźć jeszcze obecnie grusze, śliwy i jabłonie.

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja