Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Kozi Bór

Opis

 

 

Kozi Bór to leśnictwo i obszar chronionego krajobrazu, utworzone w 1989 roku. Na terenie Koziego Boru, stanowiącego własność Skarbu Państwa, przeważa krajobraz równinny. Duża część powierzchni to bory mieszane i świeże bory z dębem bezszypułkowym, bory bagienne, świetliste dąbrowy, zbiorowiska gradowe, olsy i łęgi. Obok kompleksów leśnych i zarostowych występują duże powierzchnie łąk oraz niewiele torfowisk. W Kozim Borze występuje także kilka rzadkich gatunków nietoperzy.

 

 

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja