Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Janowiec

Opis

Zabytkowe miasteczko Janowiec leży przy malowniczej, wysokiej krawędzi Małopolskiego Przełomu Wisły, u ujścia niewielkiej rzeki Plewki. Miejscowość lokowana była w 1537 r. na gruntach wsi Serokomla przez Piotra Firleja herbu Lewart. Janowiec miastem pozostał do 1869 r. Posiada dwa rynki: główny, przy kościele parafialnym i drugi, położony na wschód od pierwszego (obecnie Plac Wolności), przy którym do II wojny światowej znajdowała się murowana synagoga - prawdopodobnie z końca XVI wieku, spalona przez wojska niemieckie. Niegdyś Janowiec posiadał kościół szpitalny, pierwotnie drewniany pw. Św. Cecylii wraz z przytułkiem dla ubogich. W okresie świetności miasto posiadało w rynku ratusz oraz murowany browar zlokalizowany przy rzece Plewce. Janowiec położony w miejscu dogodnych przepraw przez Wisłę był często niszczony podczas licznych wojen. Teraz ta lokalizacja stanowi o jego turystycznej atrakcyjności. Do Janowca najłatwiej dotrzeć można z Kazimierza Dolnego przez Wisłę promem „Janowiec”. W okresie letnim w miasteczku odbywa się szereg imprez plenerowych, takich jak: Noc Muzeów, Święto Wina oraz Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”.  

Panoramy

Galeria

Lokalizacja