Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Kościół w Janowcu

Opis

Pierwotny, drewniany kościół istniał w 1326 r. Murowany wzniesiony został około 1350 r. przez Bodzantę, biskupa krakowskiego. Obecny wybudowano około 1537 r. z fundacji Piotra Firleja, właściciela Janowca i budowniczego zamku, z wykorzystaniem gotyckiego kościoła (obecnie tak zwana kaplica św. Anny). W jednonawowym wnętrzu z wyodrębnionym prezbiterium dominuje barokowy wystrój z interesującymi ołtarzami m.in. fundacji Lubomirskich (pocz. XVIII w.). Najcenniejszym zabytkiem jest znajdujący się w prezbiterium późnorenesansowy nagrobek Andrzeja Firleja i jego żony Barbary ze Szreńskich dłuta Santi Gucciego, nadwornego artysty królów: Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. W kościele znajdują się liczne tablice z epitafiami typowymi dla epoki. Ciekawostką jest fakt, że gdy kościół został przekształcony w zbór ariański, świątynia miała dwa wejścia, główne dla protestantów i boczne dla katolików. Przy świątyni znajduje się plebania z 1614 r. Zwiedzanie kościoła jest możliwe przed i po nabożeństwach.

Panoramy

Galeria

Lokalizacja