Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Rezerwat przyrody Łęg na Kępie w Puławach

Opis

Rezerwat przyrody "Łęg na Kępie w Puławach" o powierzchni 4,71 ha. Utworzony w 1963 roku w celu ochrony nadwiślańskiego lasu łęgowego. Jest to rezerwat częściowy fitocenotyczny położony na tarasie zalewowej Wisły, o całkowitej powierzchni 4,71 ha. Został utworzony w celu ochrony nadwiślańskiego lasu łęgowego. Występują tu liczne gatunki drzew krajowych i introdukowanych. Zobaczyć tu można gatunki obce takie jak: dąb błotny, topole włoska i kanadyjska, sosna wejmutka. Łęg na Kępie widoczny jest z dolnego ogrodu Parku Czartoryskich i okolic ogródków działkowych.

Panoramy

Galeria

Lokalizacja