Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Mykwa (łaźnia rytualna) w Baranowie

Opis

 

Mykwa (łaźnia rytualna) w Baranowie została zbudowana w 1930 r. Po II wojnie światowej w jej budynku znajdował się magazyn, w którym składowano paszę. Przez krótki okres służył też jako mieszkanie prywatne. W latach 1955–1976 mieściła się w nim izba porodowa, od 1976 r. znajduje się Gminne Przedszkole. Jest to jedna z nielicznych pamiątek po licznej kiedyś baranowskiej gminie żydowskiej. Tuż po zajęciu Baranowa przez Niemców we wrześniu 1939 r. Żydzi nie podlegali szczególnym represjom. Dopiero jesienią 1941 r. Niemcy wprowadzili ograniczenia dotyczące m.in. poruszania się po osadzie. W 1940 r. przesiedlono do Baranowa ok. 300 Żydów z Puław, Łodzi i Warszawy. Zimą 1942 r. deportowano z Baranowa do różnych obozów pracy 500 spośród ok. 1900 przebywających tu Żydów. 8 maja 1942 r. pozostali w Baranowie Żydzi zostali wywiezieni do obozu zagłady w Sobiborze. W czasie okupacji Niemcy zniszczyli synagogę i cmentarz.

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja