Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Garbowie

Opis

 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Garbowie – pochowano tu ok. 130 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej poległych na początku sierpnia 1915 r. W 1928 r. Marian Gietko, kierownik Szkoły Powszechnej w Przybysławicach wybudował pomnik - kapliczkę słupową z napisem "Rycerzom co padli za wolność ojczyzny w dziesięciolecie niepodległości Polski 1928 r." W 1930 r. przeniesiono tu szczątki (prawdopodobnie) 153 żołnierzy armii austro-węgierskiej z cmentarza wojennego w Jastkowie (gdzie powstał cmentarz Legionistów). Na cmentarzu znajdują się dwa kopce i 10 mogił z czarnymi krzyżami.

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja