Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Piotrowice

Opis

 

Czerwony łącznik prowadzi także do miejsca wypoczynku i interesującego zespołu pałacowo-parkowego w Piotrowicach Wielkich (!,5 km).

 

Dwór został wzniesiony po 1899 r. przez Ludwika Budzisława Kopcia. Wówczas wybudowano także część budynków gospodarczych, z których pozostała jedynie murowana obora. Pałac znajduje się w otoczeniu naturalistycznego, krajobrazowego ogrodu, powiązanego z usytuowanym na południowym-wschodzie sadem. W drzewostanie dominują jesiony, kasztanowce, topole, klony, lipy i graby, z przykładami drzew pomnikowych w ramach poszczególnych gatunków oraz pojedyncze okazałe egzemplarze modrzewia polskiego i dębu szypułkowego. Po II wojnie światowej majątek wraz z ośrodkiem dworskim przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Początkowo w dworze umieszczono jednostkę wojskową, następnie od lat 50-tych mieściła się w części budynku mleczarnia, szkoła i biblioteka publiczna.

 

W Piotrowicach Wielkich warto zobaczyć ponadto murowany wiatrak tzw. holender – jedyny tego typu zabytek na terenie woj. Lubelskiego. Interesujące są też zabytkowe kapliczki: murowana kapliczka z figurką św. Jana Nepomucena z XIXw. (stojąca po prawej stronie drogi prowadzącej do Krasienina), kapliczka słupowa z XIX w. z figurą Matki Bożej z dzieciątkiem, nazwana „Matką Boską Dworską” (stoi przy wjeździe do dworu), prawdopodobnie jej fundatorem był właściciel majątku Ludwik Kopeć. W centrum wsi, na skrzyżowaniu dróg, stoi wybudowana w XIX w. kapliczka typu domkowego z ołtarzykiem z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy miejscowej remizie strażackiej znajduje się miejsce wypoczynku dla rowerzystów.

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja