Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Małopolski Przełom Wisły

Opis

Małopolski Przełom Wisły – Odcinek doliny Wisły od Zawichostu do Kazimierza Dolnego (Puław) o długości ok. 70 km. Naturalne środowisko rzeczne jest malownicze krajobrazowo. Jest to także bardzo ważny obszar występowania wielu gatunków ptaków i ssaków oraz roślin. Ze względu na fakt, że jest to korytarz ekologiczny rangi europejskiej, utworzono tu dwa obszary w ramach programu Natura 2000. Wspaniałe krajobrazy utworzone przez rzekę wcinającą się w wapienne skały Wyżyny Lubelskiej podziwiać można najlepiej z Góry Trzech Krzyż w Parchatce oraz w K

Panoramy

Galeria

Lokalizacja