Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Zespół pałacowo-parkowy w Celejowie

Opis

Zespół pałacowo-parkowy w Celejowie powstał w połowie XVIII w.. Przebudowany został na przełomie XVIII i XIX wieku przez Annę Sewerynową Potocką. Po pożarze w 1847 r. został odbudowany w 1890 r. przez Józefa Klemensowskiego i w takiej postaci przetrwał do dziś. Otaczały go niegdyś oficyny, oranżerie i zabudowania gospodarcze. Zespół pałacowo-parkowy w Celejowie obejmuje dwuskrzydłowy pałac z wieżą dobudowaną od zachodu, figurę sakralną, ukształtowanie terenu, pozostałości założenia parkowego wraz z aleją dojazdową i układem wodnym z rzeką Bystrą, kanałem, źródłami i stawami oraz fragmentami dawnych murów oporowych i małą architekturą. Perełką przyrodniczą w celejowskim parku, położoną poniżej pałacu, w malowniczym zakolu rzeki Bystrej jest drzewo – wiąz - wpisany do rejestru zabytków przyrody. Obecnie, w pałacu, znajduje się Państwowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Panoramy

Galeria

Lokalizacja