Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Dworek-willa w Gutanowie

Opis

 

Dworek-willa w Gutanowie został wybudowany w latach 1916-1917 przez hr. Tomasza Grabowskiego herbu Topór. Budynek powstał obok dawnego modrzewiowego dworu, który prawdopodobnie spłonął lub uległ zniszczeniu w czasie I wojny światowej. Stosunkowo niewielka, murowana siedziba ma bardzo nietypowa formę. Dzieło sprawia wrażenie nieskończonego, będącego jakby dodatkiem do innego obiektu. Zwarta dwukondygnacyjna bryła dworu – willi ożywiona została, umieszczonym asymetrycznie półkolistym ryzalitem, w którym w którym znalazło się wejście główne i klatka schodowa (później dodano parterową przybudówkę). Elewacje podzielono wąskim gzymsem kordonowym, biegnącym pomiędzy kondygnacjami oraz szerszym gzymsem wieńczącym. Otwory okienne ujęte zostały dekoracyjnymi obramieniami (część zniszczona podczas remontów) – na piętrze zastosowano profilowane opaski z kluczami i płycinami pod parapetami, natomiast na parterze – jedynie profilowane opaski i gzymsy podokienne na wspornikach. Okno nad wejściem umieszczone zostało w ślepej arkadzie.

 

Wkrótce po wzniesieniu nowego domu, w roku 1919 zmarł hr. Tomasz Grabowski. Na mocy testamentu z 1917 r. majątek przeszedł na własność jego żony, a następnie odziedziczył go w 1928 r. stryjeczny bratanek Wincenty Zagórski, który sprzedał dobra Gutanów (o powierzchni 221 ha) Henrykowi Czerwińskiemu. Po II wojnie światowej w dawnej siedzibie Grabowskich umieszczona została szkoła, dzięki czemu obiekt przetrwał we względnie dobrym stanie do naszych czasów. Niestety całkowitemu zniszczeniu uległ niegdyś piękny park, a z zabudowy folwarcznej pozostał tylko jeden budynek gospodarczy. Obecnie budynek jest siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutanowie.

 

W sąsiedztwie dworku, na wzgórzu stoi kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanej. Jej fundatorem była rodzina hr. Grabowskich.

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja