Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Wąwolnica

Opis

 

Wąwolnica jest jedną z najstarszych miejscowości Lubelszczyzny. Za legendarnego założyciela Wąwolnicy uważa się Kraka, pierwsza pisemna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z XI w. W XIII w. istniał tu gród obronny a od XIV w. parafia. W czasach Kazimierza Wielkiego Wąwolnica stała się miastem otoczonym murami z zamkiem wybudowanym na wzgórzu.

 

Miasto z czasem podupadło, po jednym z pożarów. W 1567 r. było lokowane na nowo. Po powstaniu styczniowym miejscowość ostatecznie utraciła prawo miejskie. Po II Wojnie Światowej w okolicy działało silne antykomunistyczna podziemie, popierane przez miejscową ludność. Urząd Bezpieczeństwa 2 maja 1946 roku spacyfikował miejscowość, paląc i niszcząc dobytek 197 rodzin. Obecnie Wąwolnica jest znanym ośrodkiem pielgrzymkowym. Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej przyciąga licznych pielgrzymów z całej Polski. Tradycja kultu Matki Bożej w Kęble i Wąwolnicy sięga końca XIII w. - okresu najazdów tatarskich na Polskę. Warto rozwiązać quest „Od Kraka do Sacrum”.

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja