Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Szlak żółty– pętla południowa gm. Jastków

Zaloguj się, by móc oznaczyć trasę jako ukończoną.

facebook share

Opis trasy

Szlak oznaczony jest kolorem żółtym na całym przebiegu liczącym 25 km. Do szlaku najlepiej dojechać z Lublina kierując się szlakiem rowerowym oznaczonym na czerwono biegnącym z Lublina (k. skansenu) do Kazimierza Dolnego. Na 8 km w miejscu gdzie wieś Płouszowice graniczy z Dąbrowicą ustawiona jest tablic informacyjna i schemat szlaku (przed SP w Płouszowicach). Kierujemy się na drogę utwardzoną kamieniem w kierunku północnym w tzw. „Dębowy Dół”. Droga kamienna po około 600 metrach przechodzi w drogę asfaltową, która poprowadzi nas przez wieś Płouszowice Kol. tzw. Kopanina. Kolonia ta powstała w początku XX wieku na terenie dawnego lasu dębowego po jego wykarczowaniu. Resztki tego lasu widoczne są w postaci samotnie rosnących olbrzymich dębów. W 1915 r. była to droga którą legiony Piłsudskiego docierały na pole bitwy pod Jastkowem. W górnym odcinku tej drogi obok wiekowego dębu stoi stara chatka pamiętająca 1915 r. Wg przekazów ustnych mieścił się tam szpital polowy legionistów. 

Kierujemy się drogą asfaltową skręcając w lewo po czym w prawo na szosę powiatową. W dole po prawej stronie widać panoramę Jastkowa. Jest to miejsce bitwy pod Jastkowem w 1915 r. Po kilkuset metrach na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w drogę asfaltową kierując się do miejscowości Stawki (pn. cz. wsi Płouszowice) i dalej krętą asfaltową drogą w kierunku Tomaszowic. Nie dojeżdżając do lip w Tomaszowicach skręcamy w prawo; przez wieś Tomaszowice. Mijamy po drodze remizę OSP i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową Tomaszowice – Jastków.   Kierujemy się w prawo pod górkę i po pokonaniu zakrętu zjeżdżamy z asfaltu w lewo kierując się w kamienistą drogę. Dojeżdżamy do miejscowości Moszna tzw. Czarne Pomiary. Nazwa wiążę się prawdopodobnie z dramatycznymi epizodami z okresu przeprowadzania reformy rolnej. Dawniej był tu las i dwór z gorzelnią. Kierujemy się drogą kamienną pomiędzy rosnącymi olszynami wzdłuż prawego, bezimiennego dopływu Ciemięgi. 

Po pokonaniu kilku zakrętów wyjeżdżamy na otwarty odcinek drogi i dojeżdżamy do skrzyżowania z nieutwardzoną drogą powiatową Moszna – Ożarów. W oddali po lewej stronie widać dworek z 1885. Obecnie w rękach prywatnych, kiedyś była tu szkoła podstawowa. Zgodnie z oznaczeniem szlaku kierujemy się w prawo i dojeżdżamy do skrzyżowania (droga asfaltowa na wzgórzu) Kierujemy się w lewo w kierunku zachodnim. Przekraczamy rz. Ciemięgę i rozległe łąki kierując się na drogę powiatową Sadurki - Garbów w kierunku północnym na Garbów. Po drodze mijamy miejscowość Ożarów i dojeżdżamy do Ługowa. Tutaj koło sklepu i remizy OSP zauważamy tablicę informującą o skrzyżowaniu ze szlakiem zielonym biegnącym po terenie gminy Garbów. W głębi parku ze stawem po prawej stronie widoczny jest parterowy dworek zbudowany z drewna modrzewiowego z II połowy XIX w. Dawniej była tu oranżeria i alejki z rzędami kasztanowców. Obecnie w rękach prywatnych. Przy obiekcie tym kierujemy się w prawo w asfaltową drogę gminną, która poprowadzi nas przez pola do wsi Wysokie. Wieś położona jest na lewym wysokim brzegu rz. Ciemięgi. Stąd pochodzi nazwa wsi. W XV wieku była to wieś szlachecka. 

Po minięciu wsi zjeżdżamy z góry i kierujemy się w prawo na południe, dojeżdżając drogą powiatową do wsi Sługocin. Po prawej widać pozostałości po wiatraku oraz w oddali dworek w Moszenkach. Ten niewielki ośrodek dworski z przełomu XIX i XX został przekazany przez właścicieli pod szkołę, która funkcjonowała do lat 90 tych XX wieku. Obecnie dworek jest rekonstruowany. W m. Sługocin kierujemy się w lewo w kierunku wschodnim przez wieś. Malowniczo położona asfaltowa droga gminna wzdłuż rz. Ciemięgi poprowadzi nas do gruntowej drogi którą przez pola dojedziemy do wsi Zofijówka. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na piękną panoramę rozciągającą się na dolinę rz. Ciemięgi. Zofiówka to zachodnia cz. wsi Józefin położona w kotlinie pomiędzy wzgórzami. Doliną dojedziemy do rzeki Ciemięgi i następnie do wsi Sieprawice. Wjeżdżamy na drogę powiatową Jastków – Sieprawice w kierunku wschodnim i udajemy się do Jastkowa w okolicach dawnych zabudowań folwarcznych (obecnie gospodarstwo JUNGu). Tutaj wyjeżdżając na asfaltową drogę powiatowa po lewej mamy park w którym mieści się dwór – siedziba urzędu gminy oraz tablica informacyjna kierująca nas do odcinka północnego szlaku rowerowego biegnącego przez gminę Jastków. Udając się natomiast w prawo, w górę drogi powiatowej dojedziemy do szlaku żółtego zamykając pętlę przejazdu w m. Stawki

Czytaj dalej

Zaloguj się, by móc dodać sprawozdanie.

Sprawozdania użytkowników

 • 2014-09-08 20:00:58
  silnik
  Na szlaku występuje stare mało widoczne oznakowanie umieszczone na drzewach i słupach oddalonych od drogi ewentualnie w formie naklejek umieszczonych na odwrocie znaków, tylko na odcinku łączącym się z zielonym szlakiem jest ok. Po za tym na skrzyżowaniach występują braki oznakowań lub jest to tak zrobione że po wybraniu na czuja drogi po jakiś 100m dopiero natkniemy się na oznakowanie.
  W mojej opinii najciekawszy odcinek to Jastków- Ożarów jednocześnie odcinek ten jest najgorzej oznakowany. Po za tym będąc w miejscowości Sługocin warto pojechać prosto ( i tak tam brak oznakowania to duże szanse że prosto pojedziecie) do Moszenki i zobaczyć uroczy dworek gdzie urodził się dowódca Dywizjonu 303

Zaloguj się, by móc dodać opis.

Brak opisów użytkowników

Brak powiązanych punktów zainteresowania

Brak powiązanych wydarzeń

Oceny i komentarze

Komentarze użytkowników Komentarze z serwisu Facebook

Zaloguj się, aby móc ocenić i skomentować tę trasę.

Komentarze użytkowników

 • 2014-09-08 19:59:42
  4
  silnik
  Bardzo fajny szlak, walory krajobrazowe na 4 * lekki przyjemny spokojnie dla całej rodzinki ale jest to najgorzej oznakowany szlak bez mapy niema co nawet się wybierać Więcej w SPRAWOZDANIU.

Panoramy

Informacje

 • Długość: 25.69 km
 • Typ trasy: żółty szlak
 • Stopień trudności: 1
 • Średnia ocena: 4
 • Liczba ocen: 1
 • Ukończona razy: 1

Galeria