Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
ul. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów
Tel/fax 81 50-16-140
e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami!

Wyślij link do trasy

Ustawa o ochronie przyrody

Opis

 

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. w art. 5 ust 12 stwierdza, że: „ostoja - miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków”. Ciekawostką jest fakt, że jeszcze do połowy lat 80. XX w., znajdujące się w pobliżu Zakłady Azotowe „Puławy” należały do największych trucicieli środowiska w kraju. Wydobywające się z kominów pyły nawozowe i dymnicowe oraz amoniak, dwutlenek siarki, tlenki azotu spowodowały, że okoliczne lasy zaczęły umierać. Była to działalność przemysłowa mająca daleko idące skutki, gdyż oprócz zanieczyszczeń powietrza, skażona była gleba, wody gruntowe i podziemne. Około 600 ha okolicznych lasów sosnowych całkowicie obumarło, a ponad 2 tys. ha chorowało. Na szczęście dzięki podjętym na szeroką skalę działaniom mającym ograniczyć negatywny wpływ Zakładów Azotowych „Puławy” na środowisko udało się po ok. 25 latach praktycznie całkowicie odwrócić i naprawić szkody spowodowane wpływem dużych zakładów chemicznych na środowisko. Obecnie dzięki zmianie technologii produkcji i zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych Zakłady Azotowe „Puławy” przestały być uciążliwe dla środowiska naturalnego. Obniżenie emisji zanieczyszczeń o 80% sprawiło, że las się odrodził, wraca na swe dawne stanowiska, rośnie także przy samych zakładach. Dzięki racjonalnej gospodarce człowieka przyroda się odradza, w pobliżu powstał Rezerwat Przyrody „Piskory”, w okolicach Wisły, przy ujściu Kurówki można spotkać nawet orły bieliki. Kanał zrzutowy i tzw. rozlewisko w okolicach Wólki Gołębskiej są doskonałym obszarem obserwacji ornitologicznych. Woda w kanale, dzięki nieco wyższej temperaturze, od wielu lat jest ostoją ptactwa i ryb w okresie zimowym. Orzeł bielik, który żywi się dużymi (kilkukilogramowymi rybami) może tu polować m.in. na karpie, ale również na ptaki wodne (kaczki krzyżówki, łyski, kokoszki i inne). Na terenie samej fabryki żyje kilka gatunków drapieżnych ptaków – głównie pustułek. Na kominie zakładowej gniazduje sokół wędrowny.

 

Panoramy

Galeria

Lokalizacja